Quick “at a glance” care sheets for many of the most commonly kept aquarium fish.

Common Name
Scientific Name
Lepidarchus adonis
Anostomus anostomus
Neolebias ansorgii
Nannostomus espei
Hemigrammus ocellifer
Arnoldichthys spilopterus
Myleus schomburgkii
Poecilocharax weitzmani
Hyphessobrycon herbertaxelrodi
Colossoma macropomum
Hyphessobrycon (Megalamphodus) megalopterus
Gymnocorymbus ternetzi
Carnegiella marthae
Hyphessobrycon scholzei
Hyphessobrycon erythrostigma
Astyanax fasciatus mexicanus
Aphyocharax anisitsi
Inpaichthys kerri
Boehlkea fredcochui
Exodon paradoxus
Hyphessobrycon anisitsi
Paracheirodon axelrodi
Characidium fasciatum
Boehlkea fredcochui
Hyphessobrycon takasei
Moenkhausia collettii
Hyphessobrycon columbianus
Gasteropelecus sternicla
Phenacogrammus interruptus
Hemigrammus bellottii
Moenkhausia pittieri
Myleus schomburgkii
Nannostomus marginatus
Hyphessobrycon amandae
Nematobrycon palmeri
Paracheirodon simulans
Petitella georgiae
Hemigrammus unilineatus
Hyphessobrycon igneus
Hyphessobrycon heterorhabdus
Semaprochilodus insignis
Hyphessobrycon flammeus
Hemigrammus pulcher
Prionobrama filigera
Moenkhausia oligolepis
Hemigrammus erythrozonus
Nannostomus beckfordi
Hemigrammus rodwayi
Hyphessobrycon griemi
Aphyocharax rathbuni
Paracheirodon simulans
Hemigrammus hyanuary
Ladigesia roloffi
Inpaichthys kerri
Hyphessobrycon pulchripinnis
Leporinus fasciatus
Brycinus longipinnis
Hyphessobrycon loretoensis
Carnegiella strigata
Abramites hypselonotus
Paracheirodon innesi
Arnoldichthys spilopterus
Nannostomus unifasciatus
Nannaethiops unitaeniatus
Hyphessobrycon bentosi
Thayeria boehlkei
Axelrodia stigmatias
Chalceus macrolepidotus
Hemigrammus pulcher
Pristella maxillaris
Hyphessobrycon metae
Hemigrammus stictus
Moenkhausia sanctaefilomenae
Myloplus rubripinnis
Piaractus brachypomus
Hyphessobrycon (Megalamphodus) sweglesi
Hyphessobrycon pyrrhonotus
Pygocentrus nattereri
Aphyocharax rathbuni
Copeina guttata
Acestrorhynchus falcatus
Hyphessobrycon elachys
Gasteropelecus sternicla
Hyphessobrycon bentosi
Hyphessobrycon rosaceus
Inpaichthys kerri
Axelrodia riesei
Hemigrammus bleheri
Hemigrammus rhodostomus
Hyphessobrycon stegemanni
Hyphessobrycon eques
Metynnis hypsauchen
Semaprochilodus taeniurus
Gasteropelecus sternicla
Gasteropelecus levis
Mylossoma duriventre
Hasemania nana
Iguanodectes spilurus
Copella arnoldi
Hyphessobrycon socolofi
Gasteropelecus maculatus
Anostomus anostomus
Boulengerella lateristriga
Corynopoma riisei
Colossoma macropomum
Anostomus ternetzi
Acestrorhynchus altus
Astyanax bimaculatus
Hemigrammus ulreyi
Hydrolycus Scomberoides
Hyphessobrycon werneri
Pristella maxillaris
Hyphessobrycon bifasciatus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here